Біздің қызметтер

«CaspianMedical» медициналық компаниясымен көрсетілетін қызметтер:

 • ҚР әйгілі медициналық мекемелерінде емдеу-диагностикалық және алдын алушылық қабылдаулары.
 • Кеңседегі жеке дәрігер қызметтері (емдеу-диагностикалық көмекғ көрсету, жее медициналық бағдарламаны жасау, аурудың электронды тарихын, еңбекке қабілетсіздік парақтарын ашу және жүргізу, денсаулық жағдайының мониторингі);
 • Ерте диагностикалауды және алдын алуды жүргізу;
 • Жеке емдеу бағдарламаларын ұйымдастыру;
 • Ұжымдарда жүргізілетін санитарлық-ағартушылық жұмыс;
 • Медициналық қызмет көрсету бағдарламалары;
 • «Үйдегі стационарды» ұйымдастыру;
 • «Бөбек» балалар бағдарламасы;
 • «Жүкті әйелдерге арналған «Болашақ ана» бағдарламасы;
 • Медициналық эвакуация;
 • Вакциналау;
 • Алдын алумедициналық қараулар;
 • Алыс объектілердегі медициналық пунктер;
 • «Жедел және шапшаң жәрдем көрсету» курстары.